Velkommen til introduksjonskurs i praksisveiledning

Hver dag gjør praksisveiledere i helsetjenesten en viktig jobb i veiledning og opplæring av studenter. Med dette kurset ønsker vi at praksisveiledere blir tryggere, mer motivert og får økt kompetanse innen praksisveiledning. Kurset består av to deler hvorav den første delen gjennomføres digitalt og den andre delen gjennomføres i fysisk samling. 

Om dette kurset

E-Vei kurset er delt inn i to deler:  

Del 1 består av en E-læringspakke med fem moduler. Disse vil gi deg en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som kan bli brukt som utgangspunkt for del 2. Del 1 skal gjennomføres individuelt og kan deles opp i kortere økter uten at du må starte på nytt. Alle modulene skal være gjennomført før du deltar på del 2.  

Del 2 består av et to-dagers kurs med fysisk tilstedeværelse. Her skal dere sammen med praksisveiledere fra andre avdelinger utveksle erfaringer, simulering i grupper, utdype og reflektere over ulike metoder for veiledning og vurdering av studentene. 

Det er obligatorisk å melde seg på en samling for å kunne starte kurset!

Påmelding til samlingen

Velg en av de fire datoer og meld deg på samlingen. Etter fullført påmelding vil du motta en bekreftelsesepost fra Nettskjema. I denne eposten finner du lenken til e-læringspakken. Påmeldingen blir stengt to uker før samlingen begynner.

Velg dato for samling og meld deg på med navn, mailadresse og avdeling. Du vil deretter få tilgang til E-læringskurset du skal gjennomføre.

Samling/kursDatoTidspunktStedPåmeldingslenker
Samling 103.-04. Oktober 20228.15-15.0003.10. HG-P-230
04.10. KA-U-137
https://nettskjema.no/a/251155
Samling 231. Oktober – 01. November 2022 8.15-15.0031.10. KA-U-137
01.11. KA-U-138
https://nettskjema.no/a/251160
Samling 307.-08. Februar 2023 8.15-15.00Kommer snarthttps://nettskjema.no/a/251288
Samling 414.-15. Mars20238.15-15.00Kommer snarthttps://nettskjema.no/a/251289

Program

Dag 1 

Kl. 08.15-08.45: Presentasjon og velkommen.

08.45-10.00: Hva er god veiledning? 

Pause 

10.15-11.00 Tospann modellen.

11.00-11.45 Lunsj. Servering 

11.45-13.15 Forventningssamtalen, gruppearbeid med øving.

Pause 

13.15-14.10 Løft, Debrief/Talk, gruppearbeid med øving.

14.10-14.45: Oppsummering 

Dag 2 

Kl. 08.15-10.00 Vurderingsverktøy, Ikke tekniske ferdigheter, fare for stryk, 

diskusjon i grupper fra 09.30-10.00. 

pause 

Kl.10.15 -11.30 Profesjonalitet og objektivitet. 

Kl 11.30-12.15 Lunsj. Servering 

Kl. 12.15-13.30 Den vanskelige samtalen, simulering i grupper.

Pause 

13.30-13.45 Oppsummering 

13.45-14.45 Evalueringsskjema 

14.45-15.00 Avslutning