Velkommen til introduksjonskurs i praksisveiledning

Hver dag gjør praksisveiledere i helsetjenesten en viktig jobb i veiledning og opplæring av studenter. Med dette kurset ønsker vi at praksisveiledere blir tryggere, mer motivert og får økt kompetanse innen praksisveiledning. Kurset består av to deler hvorav den første delen gjennomføres digitalt og den andre delen gjennomføres i fysisk samling. 

Om dette kurset

E-Vei kurset er delt inn i to deler:  

Del 1 består av en E-læringspakke med fem moduler. Disse vil gi deg en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som kan bli brukt som utgangspunkt for del 2. Del 1 skal gjennomføres individuelt og kan deles opp i kortere økter uten at du må starte på nytt. Alle modulene skal være gjennomført før du deltar på del 2.  

Del 2 består av et to-dagers kurs med fysisk tilstedeværelse. Her skal dere sammen med praksisveiledere fra andre avdelinger utveksle erfaringer, simulering i grupper, utdype og reflektere over ulike metoder for veiledning og vurdering av studentene. 

Det er obligatorisk å melde seg på en samling for å kunne starte kurset!

Påmelding til samlingen

Velg en av de fire datoer og meld deg på samlingen. Etter fullført påmelding vil du motta en bekreftelsesepost fra Nettskjema. I denne eposten finner du lenken til e-læringspakken. Påmeldingen blir stengt to uker før samlingen begynner.

Velg dato for samling og meld deg på med navn, mailadresse og avdeling. Du vil deretter få tilgang til E-læringskurset du skal gjennomføre.

Samlinger

Samling/kursDatoTidspunktStedPåmeldingslenker
Samling 119.-20.02.202408.15-15.00KA U129, KA 053Nettskjema
Samling 224.-25.09.202408.15-15.00Nettskjema

Velg dato for samling og meld deg på med navn, mailadresse og avdeling. Du vil deretter få tilgang til
E-læringskurset du skal gjennomføre.

Samlinger

Samling 3:
Dato: 19.-20. februar 2024
Klokka: 08.15-15.00
Sted: –
Påmeldingslenke: Nettskjema

Samling 4:
Dato: 24.-25. september 2024
Klokka 08.15 – 15.00
Sted: –
Påmeldingslenke: Nettskjema

Program

Dag 1 

Kl. 08.15-08.45: Presentasjon og velkommen. Program for dagen

08.45-09.00: Hvorfor simulere? Oppbygging av kurset

09.00-09.45: Hva er god veiledning?

Pause 

10.00-11.30 Forventningssamtalen, simulering i grupper

11.30-12.15 Lunsj. Servering 

12.15-13.00 Tospann modellen.

Pause 

13.15-14.10 Løft, Debrief/Talk, gruppearbeid med øving.

14.10-14.30: Oppsummering 

Dag 2 

Kl. 08.15-10.00 Vurderingsverktøy, Ikke tekniske ferdigheter, fare for stryk, 

diskusjon i grupper fra 09.30-10.00. 

pause 

Kl.10.15 -11.30 Profesjonalitet og objektivitet. 

Kl 11.30-12.15 Lunsj. Servering 

Kl. 12.15-13.30 Den vanskelige samtalen, simulering i grupper.

Pause 

13.30-13.45 Oppsummering 

13.45-14.45 Evalueringsskjema 

14.45-15.00 Avslutning